Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

Powiat Zawierciański realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (oś priorytetowa IX. Włączenie społecznie, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym). Głównym celem projektu była aktywizacja 304 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu zawierciańskiego, poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji obejmującej działania społeczne, zawodowe, zdrowotne i edukacyjne. Realizacja projektu oparta była na partnerstwie publiczno - społecznym. Partnerami Powiatu Zawierciańskiego były Gmina Zawiercie oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.
W imieniu Powiatu (Partnera Wiodącego) zadania „Kompleksowe działania na rzecz aktywnej integracji” realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu oraz Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. W imieniu Partnera nr 1 - Gmina Zawiercie, zadanie "Kompleksowe działanie na rzecz aktywnej integracji" w gminie Zawiercie zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, a Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (Partner nr 2) zrealizowało "Zajęcia reintegracji społeczno-zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej".
Łączna wartość projektu wynosi - 4 386 105,50 PLN,
z tego:
dofinansowania z UE wynosi - 3 728 189,67 PLN,
wkład własny Partnerów - 657 915,83 PLN.
Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2017 roku.

Poprzednia strona

|

1

|

2

|

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.