Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Dofinansowanie: 69 523,20 zł

Całkowita wartość: 69 523,20 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu informuje o przystąpieniu do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

W ramach programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu świadczenie usług opieki wytchnieniowej kieruje w 2023 roku do członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej.

Przewidywana liczba uczestników: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 jest skierowana do członków 8 rodzin, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w realizacji ich obowiązków.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowany przez Powiat Zawierciański zwiększa dostępność wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, wzmacnia system wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin zastępczych lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością, umieszczonymi w pieczy zastępczej na terenie powiatu zawierciańskiego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być realizowane przez:

  • osoby posiadajace dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielegniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb dziecka z niepełnosprawnością,
  • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym/dzieciom z niepełnosprawnościami, w tym doświadczenie zawodowe, wolontariat (udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym).

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.