Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zmiana ważności orzeczeń

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zawierciu informuje:
zgodnie z art. 1 i 2  ustawy z dnia 19 grudnia 2023r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023r. poz. 2768), wprowadzono nowe regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeń wydanych na czas określony oraz wprowadzono nowy termin ważności kart parkingowych.

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął w okresie od 9 marca 2020r. do 29 września 2024r. - zachowują ważność do dnia 30 września 2024r.
  2. Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń o których mowa w pkt 1 - zachowują ważność do dnia 30 września 2024r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Powyższe zmiany zgodnie z art. 6 w/w ustawy weszły w życie z dniem 30 grudnia 2023r.

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.