Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Dofinansowanie: 73 440,00 zł

Całkowita wartość: 73 440,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu informuje o przystąpieniu do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

W ramach programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu świadczenie usług opieki wytchnieniowej kieruje w 2024 roku do członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej.

Przewidywana liczba uczestników: Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 jest skierowany do członków 6 rodzin, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w realizacji ich obowiązków.

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowany przez Powiat Zawierciański zwiększa dostępność wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, wzmacnia system wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin zastępczych lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością, umieszczonymi w pieczy zastępczej na terenie powiatu zawierciańskiego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być realizowane przez:

  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta,
  • osoby posiadające o najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu,
  • zostaną wskazane przez uczestnika Programu.

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.