Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy wszystkie organizacje i instytucje, do których uczęszczają, albo w których przebywają lub mogą przebywać i korzystać z usług dzieci i młodzież do 18 roku życia, mają obowiązek opracowania i wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej w powiecie zawierciańskim realizująca zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie zawierciańskim), ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej opracowało Standardy Ochrony Małoletnich, których celem jest bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie zawierciańskim, ochrona małoletnich uczestników spotkań nadzorowanych zleconych PCPR przez sądy, a także zadbanie o bezpieczeństwo małoletnich objętych pomocą psychologiczną, ochronę małoletnich w trakcie działań interwencyjnych, w tym w  szczególności w czasie interwencyjnych zabezpieczeń, odbioru dzieci i umieszczania małoletnich w pieczy, realizacji działań wynikających z procedury „Niebieskiej Karty” oraz wszystkich pozostałych małoletnich uczestników - odbiorców naszych usług.

Opracowane zasady obejmują też standardy bezpieczeństwa małoletnich podczas realizowanych przez jednostkę działań profilaktycznych, psychoedukacyjnych, opiekuńczych oraz wspierających rozwój małoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Chcemy przedstawić Państwu projekt dokumentu stanowiącego zbiór zasad, które pozwalają Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu tworzyć bezpieczne i przyjazne dla wszystkich małoletnich będących pod opieką naszej jednostki środowisko.

Prosimy Wszystkich korzystających z naszych usług o zapoznanie się z treścią projektu Polityki Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem, czekamy na Państwa uwagi i informacje zwrotne, które pomogą nam uwzględnić potrzeby wszystkich korzystających z naszych usług małoletnich i ich opiekunów.

Na uwagi czekamy do 31 marca 2024 roku:

  • bgwizdek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
  • w formie pisemnej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
  • osobiście - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie

28

LUT

2024

210

razy

czytano

5/415

PCPR Zawiercie

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Plakat Standardy Ochrony Małoletnich

Zdjęcie: Plakat Standardy Ochrony Małoletnich

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.