Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności po przeprowadzeniu analizy w odniesieniu do indywidualnej sytuacji osoby niepełnosprawnej może wydać orzeczenie o zaliczeniu do:

 • znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • lekkiego stopnia niepełnosprawności,

przy czym dzieci do 16 roku życia mogą uzyskać orzeczenie o

 •  zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

Istotną informacją ze względu na możliwości uzyskiwania ulg i uprawnień jest fakt umieszczenia na orzeczeniach wydawanych przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania symboli przyczyn niepełnosprawności:

 • 01-U - upośledzenie umysłowe,
 • 02-P - choroby psychiczne,
 • 03-L - zaburzenia głosu, mowy, choroby słuchu,
 • 04-O - choroby narządu wzroku,
 • 05-R - upośledzenie narządu ruchu,
 • 06-E - epilepsja,
 • 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia,
 • 08-T - choroby układu pokarmowego,
 • 09-M - choroby układu moczowo-płciowego,
 • 10-N - choroby neurologiczne,
 • 11-I - inne (w tym: schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego).

Szczegółowe regulacje na temat orzekania o niepełnosprawności zawarte są w przepisach prawnych:

 1. Ustawa  z dn. 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. nr.14 z 2008r. poz.92).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.15.07.2003r. W sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr.139 z 2003r. poz.1328).

Wnioski Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zawierciu informuje, że od dnia 01.01.2010r. osoby niepełnosprawne, którym kończy się ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności mogą wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie ...

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.