Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

W ramach projektu "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" w dniach od 18.07.2016r. do 21.07.2016r. rodziny zastępcze biorące udział w projekcie uczestniczyły w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. Uczestniczyło w nim 15 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej wraz z 14 dziećmi. Zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie zorganizowano w malowniczo położonym  Domu Wczasowym Jawor w Ustroniu Jaszowcu.

W przepięknej górskiej scenerii i sympatycznej atmosferze uczestnicy wyjazdu podnosili swoje umiejętności i kompetencje wychowawcze, korzystali z indywidualnego poradnictwa psychologicznego, ale też integrowali się między sobą, dzielili doświadczeniami, wymieniali się informacjami, radami, spostrzeżeniami. Jak się okazało, rodziny mają ze sobą wiele wspólnego, a wsparcie grupy może dać wszystkim dużo pozytywnej energii.

Celem organizacji działania był wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych u osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. Osiągnięcie celu umożliwiała realizacja dwóch dziewięciogodzinnych grupowych warsztatów. Warsztat relaksacji i asertywności przygotowała i przeprowadziła psycholog - mgr Małgorzata Niklasińska-Święty. Prowadząca posłużyła się wykładem, a także zastosowała trening autogenny Shultza, choreoterapię, medytacje. Dzięki zajęciom uczestnicy nabyli wiedzę na temat radzenia sobie z lękiem, zachowań asertywnych i budowania samooceny oraz uzyskali praktyczne umiejętności w zakresie stosowania afirmacji i relaksacji. Pedagog prowadząca warsztat z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną - mgr Anna Paruel-Zając dokonała charakterystyki funkcjonowania dziecka z syndromem FAS, a także z ADHD oraz przybliżyła metody, które są pomocne w wychowywaniu dziecka z tymi zaburzeniami koncentracji uwagi i zachowania. Szczegółowo przybliżyła rodzicom zakres pomocy oraz metody i formy pracy wynikające z zapisów zawartych w opiniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Pokazała także korzyści wynikające ze stosowania socjoterapii w pracy z dzieckiem. Prowadząca uwzględniła w treści zajęć zagadnienia dotyczące równości płci (w tym promowanie rozdzielania obowiązków między kobiety i mężczyzn), a także godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Dzięki środkom finansowym uzyskanym z Unii Europejskiej możliwe było zapewnienie udziału w wyjeździe także dzieciom, którymi na czas udziału rodziców w warsztatach opiekę  i zabawę zapewniły mgr Magdalena Haładus, mgr Marta Maciążek, mgr Dorota Ptak.

Oprócz zajęć warsztatowych  organizatorzy zaplanowali kolację utrzymaną w góralskim klimacie, spotkanie z gawędziarzem rodem z pobliskiej Wisły oraz spacer po Ustroniu, które zapewniły uczestnikom i uczestniczkom wyjazdu możliwość integracji oraz rekreacji.

11

SIE

2016

719

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uczestniczki, uczestnicy i prowadząca siedzą wokół stołu w sali szkoleniowej

Zdjęcie: Uczestniczki, uczestnicy i prowadząca siedzą wokół stołu w sali szkoleniowej

Dziewczynki i chłopcy korzystają z urządzeń na placu zabaw

Zdjęcie: Dziewczynki i chłopcy korzystają z urządzeń na placu zabaw

Grupa chłopców i dziewczynek stoi na boisku, a w tle stok narciarski

Zdjęcie: Grupa chłopców i dziewczynek stoi na boisku, a w tle stok narciarski

Uczestniczki, uczestnicy rozmawiają z prowadzącą , koordynatorem i doradcą siedząc przy stole w sali szkoleniowej

Zdjęcie: Uczestniczki, uczestnicy rozmawiają z prowadzącą , koordynatorem i doradcą siedząc przy stole w sali szkoleniowej

Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych w sali, dziewczynka pokazuje swoją pracę

Zdjęcie: Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych w sali, dziewczynka pokazuje swoją pracę

Uczestnicy jedzący kolację grilową

Zdjęcie: Uczestnicy jedzący kolację grilową

Mężczyzna w góralskim stroju grający na akordeonie

Zdjęcie: Mężczyzna w góralskim stroju grający na akordeonie

Uczestniczki, uczestnicy w sali szkoleniowej

Zdjęcie: Uczestniczki, uczestnicy w sali szkoleniowej

Uczestniczki, uczestnicy i dzieci stojąc biorą udział w ćwiczeniu w sali szkoleniowej

Zdjęcie: Uczestniczki, uczestnicy i dzieci stojąc biorą udział w ćwiczeniu w sali szkoleniowej

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.