Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiat Zawierciański realizuje projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej poprzez:

  • zakup sprzętu komputerowego w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania, wyrównywania braków szkolnych,
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, w tym zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek) i środków dezynfekcyjnych,
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej, służących do opieki nad dziećmi o charakterze interwencyjnym,

W ramach projektu Powiat Zawierciański otrzymał dofinansowanie w wysokości 436 275,00 zł, a realizację w/w zadań powierzył Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

Nowy sprzęt komputerowy zostanie przekazany na podstawie umowy użyczenia uczącym się wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej i ma służyć organizacji zdalnej nauki.

W ramach wyposażenia miejsc kwarantanny, doposażona zostanie zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego jak również placówki opiekuńczo-wychowawcze Powiatu Zawierciańskiego.

Ponadto wszystkie rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymają środki ochrony indywidualnej, tj. maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne.

17

SIE

2020

320

razy

czytano

157/415

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.