Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START 300 plus

W dniu 1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U.z 2018r. poz.1061 z późn. zm.).

Program ten jest skierowany także do dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje 1 raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 20 lat,
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się i legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności kończy 24 lata.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie dobry start przysługuje jednorazowo w wysokości 300 zł.

Bez względu na dochód.

Ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek:

  • rodziny zastępczej,
  • dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • pełnoletniej osoby uczącej się.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" (300+) będzie można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4 w godzinach pracy Centrum (tel. 32 67 107 48) od  1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. - w formie papierowej.

Ważne! Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek do pobrania: http://www.pcpr.zawiercie.powiat.pl/kategorie/dobry_start

31

LIP

2020

318

razy

czytano

158/415

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Logo Dobry Start 300 dla ucznia

Zdjęcie: Logo Dobry Start 300 dla ucznia

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.