Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu pozakonkursowego - Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu do naboru nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020, w opraciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera projektu "Partnrstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" na okres od 01.11.2015r. do 31.12.2017r.

Więcej szczegółów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zakładka Ogłoszenia.

17

SIE

2015

210

razy

czytano

344/410

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.