Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kryteria udzielania dofinansowań ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2014

I. Kryteria  rozpatrywania wniosków o dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym w roku 2014

Dofinansowanie będzie przyznawane według następującej kolejności:

  • w pierwszej kolejności: dzieci i młodzież niepełnosprawna (do 16 lat lub do 24 lat w przypadku osób uczących się i niepracujących w stopniu znacznym i umiarkowanym)
  • drugiej kolejności: osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu niepełnosprawności wnioskujące o dofinansowanie pierwszy raz
  • trzeciej kolejności: pozostałe osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu
  • czwartej kolejności: osoby niepełnosprawne w umiarkowanym stopniu
  • piątej kolejności osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

Wysokość jednostkowego dofinansowania będzie wynosiła 90% kwoty dofinansowania ustalonej  na podstawie §6.1 Rozporządzenia o turnusach  rehabilitacyjnych.

Dofinansowania będą  przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

 

II. Kryteria dotyczące  dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych

Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia ze środków PFRON:

  • w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w wieku aktywności zawodowej oraz wnioski dotyczące dzieci niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • w drugiej kolejności realizowane będą wnioski osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej
  • w trzeciej kolejności realizowane będą wnioski osób pozostałych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • w czwartej kolejności realizowane będą wnioski osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej
  • w piątej kolejności będą realizowane wnioski pozostałych osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Maksymalne dofinansowanie wynosi  80% kosztów inwestycji.

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

 

III. Kryteria dotyczące  dofinansowania do likwidacji barier technicznych

Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia ze środków PFRON.

W zakresie realizacji tego zadania będą realizowane dofinansowania wyłącznie do zakupu urządzeń, które umożliwią realizację podstawowych czynności dnia codziennego, które do tej pory w związku z ograniczeniami wynikającymi z  niepełnosprawności nie były możliwe.

Maksymalne dofinansowanie wyniesie 70% wartości zakupu.

Dofinansowanie będzie dotyczyło wyłącznie urządzeń objętych co najmniej 12 miesięczną gwarancją.

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

 

IV. Kryteria dotyczące  dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie będzie dotyczyć osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań dzieciom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie może dotyczyć jedynie sprzętu wprost wskazanego przez lekarza specjalistę, w przypadkach braku możliwości lub z ograniczoną możliwością korzystania z rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych i konieczności rehabilitacji w warunkach domowych.

Konieczność zakupu sprzętu i zakres zalecanej rehabilitacji musi mieć związek  z orzeczoną przyczyną niepełnosprawności.

Dofinansowanie w roku 2014 będzie wynosić 50% kosztu zakupu.

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

21

MAR

2014

294

razy

czytano

391/415

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.