Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja na temat realizacji wniosków o dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych w 2014 roku

Informujemy, że aktualny  próg dochodowy uprawniający do przyznania dofinansowania wynosi:

  • 2 485,15 zł dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe
  • 1 911,66 zł dla osoby we wspólnym gospodarstwie domowym

Jednocześnie informujemy, że Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu  nr 2/2014 z dn. 21.01.2014r. wprowadzono  dodatkowe kryteria ustalania wysokości jednostkowego dofinansowania. Treść kryteriów publikujemy poniżej:

 

Kryteria dotyczące wysokości dofinansowania wniosków realizowanych w 2014 roku  do zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych

Wprowadza się dodatkowe kryterium dochodowe: zostaje ustalone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie stanowiące podstawę  ustalenia uprawnienia do dofinansowania zgodnie z §5 Rozporządzenia MPiPS z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowanie ze środków PFRON (tekst jednolity   Dz.U.z 2013 poz.1190):

  • dochód do 30% kwoty uprawniającej do dofinansowania  -  dofinansowanie w wysokości 70% kwoty wynikającej z rozporządzenia
  • dochód od 30% do 70 % kwoty uprawniającej do dofinansowania - dofinansowanie w wysokości 60% kwoty wynikającej z rozporządzenia
  • dochód pow. 70%  kwoty uprawniającej do dofinansowania - dofinansowanie w wysokości 50% kwoty wynikającej z rozporządzenia

Obniżenie dofinansowania wynikające z powyższych kryteriów nie dotyczy:

  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  uczącej się (do 24 roku życia)
  • osób zatrudnionych

Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

21

MAR

2014

246

razy

czytano

396/419

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.