Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu informuje, że w roku 2024 ponownie będzie przygotowywane Wystąpienie o dofinansowanie projektów w ramach: "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III".

Jest to program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekty z Obszarów B i D będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 12.02.2024r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PCPR w Zawierciu nr telefonu: 32 67-107-48 wew. 109

"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 2024

Jest to program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obszary dofinansowań:

 • obszar A - na likwidację barier w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 • obszar B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszaru C - na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszaru D - na likwidację barier transportowych,
 • obszaru E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • obszaru F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej w powiatach w których aktualnie nie ma takich placówek,
 • obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu i obszary wsparcia

 • obszar A
  • podmioty zarządzające w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – uprawnione do reprezentowania i podejmowania zobowiązań finansowych w zakresie prowadzenia inwestycji,

 • obszar B
  • podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,
  • podmioty prowadzące środowiskowe domy samopomocy,
  • urzędy powiatowe,
  • urzędy gminne,

 • obszar C
  • gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

 • obszar D
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji,

 • obszar E
  • gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,

 • obszar F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 • obszar G - powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2024r.

 1. obszar A - do 197 000,00 na jeden projekt, nie więcej niż 30% kosztu,
 2. obszar B - do 176 000,00 zł na likwidację barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania nie więcej niż 30% całkowitego kosztu inwestycji i 30% dla inwestycji w urzędach powiatowych i gminnych,
 3. obszar C - do 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 4. obszar D - na likwidację barier transportowych nie więcej niż 70% kosztu:
  • 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 117 700,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 351 500,00 zł dla autobusów

 5. obszar E - do 17 500,00 na każdą osobę niepełnosprawną korzystającą z rezultatów projektu,
 6. obszar F - do 17 500,00 na każde miejsce w WTZ.

Szczegółowe zasady dotyczące założeń i procedur programowych dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

19

GRU

2023

168

razy

czytano

11/415

PCPR Zawiercie

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.