Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Od 01.06.2021r. zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. od 1 czerwca 2021r. zmianie ulegają kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i będą wynosić:

  1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej - nie mniej niż 746 zł.
  2. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka - nie mniej niż 1131 zł.
  3. Dodatek do świadczenia na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - nie mniej niż 227 zł.
  4. Pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej - nie mniej niż 566 zł.
  5. Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 3730 zł.
  6. Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną: nie mniej niż  7458 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat, nie mniej niż 3730 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 2 lat, nie mniej niż 1865 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
  7. Pomoc na zagospodarowanie nie mniej niż 1695 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie mniej niż 3390 zł.

31

MAJ

2021

361

razy

czytano

95/411

PCPR Zawiercie

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Chłopiec i dziewczynka siedzący na podłodze pomiędzy kobietą i mężczyzną

Zdjęcie: Chłopiec i dziewczynka siedzący na podłodze pomiędzy kobietą i mężczyzną

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.