Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu przewiduje realizację następujących działań:

Dla niepełnosprawnych mieszkanek i mieszkańców powiatu zaplanowane są działania zdrowotne (zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia o charakterze zespołu ćwiczeń fizycznych), wsparcie społeczne (zajęcia w warsztatach umiejętności, które będą realizowane w oparciu o istniejącą bazę WTZ,  poradnictwo psychologiczne i prawne, zajęcia w świetlicy terapii zajęciowej, cykliczne grupy warsztatowe, zajęcia integracyjne i motywacyjne), zajęcia edukacyjne i zawodowe (szkolenia edukacyjne, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, wsparcie kompetencyjne opiekunów osób niepełnosprawnych zależnych). Część działań zaplanowana jest jako wydarzenia wyjazdowe. Udział osób z niepełnosprawnością w projekcie będzie organizowany przez Doradców ds. osób niepełnosprawnych.

Dla rodzin sprawujących funkcje rodziny zastępczej zaplanowane jest wsparcie w formie szkoleń, cyklicznych grup wsparcia, spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin życia oraz szereg wydarzeń wyjazdowych, takich jak jedno i kilkudniowe wyjazdy integracyjne, szkoleniowe, kulturalno-edukacyjne. Rodziny zostaną objęte wsparciem ze strony koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa.

Dla wychowanek/ów rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego zaplanowane jest poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, spotkania z doradcą zawodowym, a także ze specjalistami z różnych dziedzin życia (m.in.: dietetyk, lekarz), cykliczne grupy wsparcia. Wychowankowie będą mogli skorzystać ze szkoleń edukacyjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz  wyjazdów szkoleniowo - integracyjnych. W ramach działań edukacyjnych wypłacane będzie wychowankom wsparcie finansowe na kontynuowanie nauki.

Ponadto w ramach działań Partnerów projektu Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu zrealizuje Program Aktywizacja i Integracja oraz Program Aktywności Lokalnej. W Centrach Integracji Społecznej odbędzie się realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego, w ramach których uczestnicy będą mogli kształtować swój potencjał społeczno-zawodowy dzięki uczestnictwu w zajęciach edukacyjnych,  poradnictwie psychologiczno-zawodowym oraz zajęciach teoretycznych i praktycznych w pracowniach zawodowych: gastronomicznej, ogrodniczo-porządkowej, porządkowej, ogólnobudowlanej, fryzjerskiej, krawieckiej, opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, asystenta osób niepełnosprawnych, obsługi biurowej (więcej na temat działań projektowych MOPS w Zawierciu i CIS-ów na stronach www.mopszawiercie.pl oraz www.chsd.pl).

04

LUT

2016

965

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.