Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Kryteria dotyczące wysokości dofinansowania wniosków realizowanych w 2023 roku do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w systemie elektronicznym: System Obsługi Wsparcia (SOW).

Osoby niepełnosprawne, które uzyskały wsparcie finansowe w zakupie sprzętu elektronicznego ze środków PFRON są zobowiązane do składania wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej przez SOW.

I. Kryterium dochodowe:

Uprawnienie do dofinansowania będzie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).

II. Kryteria rzeczowe:

  • maksymalne dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2023 r.  jest równe kwocie dofinansowania określonej  przez NFZ w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne z zastrzeżeniem pkt.3,
  • refundacja wstecz dotyczy rachunków wystawionych w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.

III. Kryterium podmiotowe:

  • w pierwszej kolejności dofinansowanie w pełnej wysokości określonej w przywołanym rozporządzeniu, niezależnie od rodzaju zakupu, przyznawane jest  dzieciom i młodzieży  niepełnosprawnej uczącej się (do 24 roku życia).

 

30

STY

2023

299

razy

czytano

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.