Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Kryteria dotyczące wysokości dofinansowania wniosków realizowanych w 2021 roku do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

I. Kryterium dochodowe:

Uprawnienie do dofinansowania będzie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).

II. Kryteria rzeczowe:

  • maksymalne dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2021 r. jest równe kwocie dofinansowania określonej przez NFZ w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
  • refundacja wstecz dotyczy wyłącznie rachunków wystawionych po 30.09.2020r.

III. Kryterium podmiotowe:

  • w pierwszej kolejności dofinansowanie w pełnej wysokości, niezależnie od rodzaju zakupu, przyznawane jest dzieciom i młodzieży  niepełnosprawnej uczącej się (do 24 roku życia).

IV. W przypadkach wymienionych poniżej ustala się kwoty dofinansowań w wysokości maksymalnej określonej w w/w Rozporządzeniu:

  • zakup protez kończyn kosmetycznych, tymczasowych i stałych,
  • zakup wózków inwalidzkich.

V. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. rażąco niski dochód powiązany z wysokim  kosztem zakupu sprzętu, zdarzenie losowe stawiające wnioskodawcę w trudnej sytuacji), na udokumentowaną prośbę osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, wniosek, decyzją Dyrektora PCPR, może zostać rozpatrzony poza kolejnością lub dofinansowanie może być przyznane w wysokości maksymalnej określonej w w/w Rozporządzeniu.

 

04

LUT

2021

547

razy

czytano

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.