Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Dofinansowanie zakupu niezbędnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych czyli takich przedmiotów, które zgodnie z zaleceniami lekarskimi są niezbędne osobie niepełnosprawnej do codziennego funkcjonowania (protezy, kule, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, pieluchomajtki).

 

Warunki przyznania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Dofinansowanie takich zakupów jest uzależnione od dopłaty z Narodowego Funduszu Zdrowia, do której jest uprawniony każdy ubezpieczony. Dopłata ta często nie pokrywa całości kosztu zakupu przedmiotu. Dofinansowanie ze środków PFRON ją uzupełnia w części lub w całości. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy:

  • uzyskać zlecenie lekarza do NFZ,
  • potwierdzić w NFZ kwotę dopłaty,
  • zakupić dany przedmiot w odpowiednim sklepie specjalistycznym,
  • złożyć wniosek do PCPR o dofinansowanie.

Przyznanie dofinansowania warunkowane jest wysokością średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Może być ono przyznane tylko tym osobom niepełnosprawnym, których średni miesięczny dochód obliczony za kwartał poprzedzający złożenie wniosku wyniesie nie więcej niż:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania może wynosić:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny (potwierdzonym przez NFZ) jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu oraz wymaganego udziału własnego jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

Słowo „do” oznacza, że dofinansowanie w konkretnych przypadkach może być różne. Niedobór środków PFRON na realizację tego zadania może być przyczyną ustalenia dodatkowych kryteriów dofinansowania różnicujących kwoty dofinansowań np. w odniesieniu do konkretnych przedmiotów, sytuacji materialnej osoby niepełnosprawnej i stopnia niepełnosprawności.

Środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.