Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Zgodnie z art. 80 ust. 1a oraz art. 113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej otrzymuje dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie.

Logo Programu Rodzina 500+

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko umieszczone w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Dodatek wychowawczy przysługuje od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji, na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmiany w sytuacji rodziny zastępczej lub dziecka umieszczonego w placówce, mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.