Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Bariery architektoniczne to utrudnienia występujące w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (budynek i najbliższe otoczenie), które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne uniemożliwiają lub znacząco utrudniają samodzielną egzystencję osobom niepełnosprawnym mającym problemy w poruszaniu się.

 

Procedura dofinansowania ze środków PFRON:

  • złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania w PCPR,
  • ocena wniosku pod względem formalnym,
  • analiza wniosku w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (w przypadku konieczności potwierdzenia sytuacji lub niejasnego lub lakonicznego uzasadnienia wnioski),
  • ocena ostateczna wniosku,
  • decyzja o przyznaniu dofinansowania (z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących kryteriów),
  • dostarczenie do PCPR kosztorysu  inwestycyjnego,
  • weryfikacja kosztorysu przez inspektora budowlanego,
  • podpisanie umowy o warunkach udzielenia dofinansowania,
  • wykonanie prac przez wykonawcę wybranego przez osobę niepełnosprawną.

Prace wykonywane w zakresie likwidacji barier architektonicznych przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu.

Minimalny udział własny w kosztach inwestycji to 5% kosztu. Jednocześnie faktyczny udział w kosztach jest warunkowany limitem środków PFRON na realizację poszczególnych zadań i kryteriami ustalonymi w zakresie sposobu rozpatrywania wniosków w danym roku.

Wysokość dofinansowania może wynosić:

  • do 95% kosztu inwestycji jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Likwidacja barier architektonicznych

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.