Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, działając w imieniu Powiatu Zawierciańskiego informuje, że realizuje projekt pt.: Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim (RPSL.09.02.05-24-014G/20) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5  Rozwój usług społecznych - konkurs.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu
Zespół ds. realizacji projektów EFS i RPO
ul. Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie
pokój nr 3

E-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Telefon kontaktowy: 32 67 080 04 oraz 32 67 107 48 (wew. 115)

Personel Biura projektu
Koordynator projektu - Aleksandra Smuła
asmula@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
Barbara Mendak
bmendak@pcpr.zawiercie.powiat.pl
Wioleta Miśta
wmista@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Animator wolontariatu
Monika Skurczyńska
mskurczynska@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.