Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Jest to dofinansowanie dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych powiatu. Najczęściej korzystają z tej formy dofinansowania organizacje pozarządowe relizujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jeżeli taka organizacja ma pomysł na organizację przedsięwzięcia z zakresu sportu, kultury, rekreacji czy turystyki może do dnia 30.11. roku poprzedzającego rok realizacji przedsięwzięcia złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów przedsięwzięcia.

Procedura przyznawania dofinansowania:

  • złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania w PCPR,
  • ocena wniosku pod względem formalnym i merytorycznym,
  • decyzja o przyznaniu dofinansowania,
  • podpisanie umowy dotyczącej warunków dofinansowania,
  • przekazanie dofinansowania przez PCPR na konto wnioskodawcy,
  • rozliczenie dofinansowania zgodnie z zawartą umową.

Wysokość dofinansowania może wynosić:

  • do 60% udokumentowanego kosztu przedsięwzięcia.

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.