Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych u 150 mieszkańców powiatu zawierciańskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem poprzez zastosowanie kompleksowych usług aktywnej integracji w obszarze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym w terminie od lutego 2018 roku do grudnia 2020 roku.

Uczestnictwo w poszczególnych formach wsparcia przyczyni się do:

 • zmniejszenia dystansu do rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • wzrostu motywacji do podjęcia zatrudnienia,
 • poprawy funkcjonowania psycho-społecznego,
 • zwiększenia uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych,
 • poprawy sprawności manualnych, rozwój zainteresowań oraz kreatywności,
 • podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych,
 • pomocy dziecku w pokonaniu trudności w nauce,
 • rozwoju zainteresowań dziecka,
 • poprawy funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym,
 • wzmocnienia więzi rodzinnych,
 • uzyskania wsparcia emocjonalnego,
 • podniesienia motywacji,
 • podniesienia wiedzy z zakresu problematyki wieku dojrzewania, uzależnień dzieci,
 • realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia w mieszkaniu treningowym.

W związku z realizacją projektu przewiduje się, że  41 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 25 kobiet, 16 mężczyzn) uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu, 28 osób po opuszczeniu programu (w tym 20 kobiet, 8 mężczyzn) zmieni swój status na rynku pracy z biernych zawodowo na poszukujących pracy oraz 20 osób po zakończeniu udziału w projekcie (w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn) podejmie pracę.

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.