Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

W dniu 12.02.2016r. o godz. 10.00 miało miejsce spotkanie informacyjne dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zainteresowanych udziałem w projekcie "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim". Dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Pana Witolda Grima i uprzejmości Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" w Zawierciu spotkanie odbyło się w sali widowiskowej tutejszego MOK. Na spotkaniu obecni byli: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Projektowy wraz z Koordynatorem oraz Kierownik Zespołu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przybyłe osoby przywitał Pan Adam Witas - Dyrektor PCPR w Zawierciu, który przekazał zabranym najważniejsze informacje na temat realizacji projektu partnerskiego. Następnie zespół projektowy wraz z koordynatorem omówili szczegółowo ideę aktywnej integracji oraz założenia i cel projektu, okres realizacji, kryteria uczestnictwa, planowane formy wsparcia. Szczegółowo omówiona została ankieta rekrutacyjna. Spotkanie dało przybyłym okazję do zadawania pytań, co pozwoliło rozwiać wątpliwości.

Ankiety rekrutacyjne można składać do Biura Projektu do dnia 20.02.2016r.

Do końca lutego br. personel projektu poinformuje telefonicznie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie o terminie podpisywania dokumentów uczestnictwa w projekcie.

17

LUT

2016

399

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Stanowisko informacyjne z przygotowanymi ankietami rekrutacyjnymi dla potencjalnych uczestników

Zdjęcie: Stanowisko informacyjne z przygotowanymi ankietami rekrutacyjnymi dla potencjalnych uczestników

Uczestnicy spotkania informacyjnego słuchający prezentacji dotyczącej projektu

Zdjęcie: Uczestnicy spotkania informacyjnego słuchający prezentacji dotyczącej projektu

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.