Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Dnia 5 lutego 2016r. o godz 16.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dedykowane dla osób posiadających status wychowanka rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz osób spełniających kryteria zgodnie z art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dot. wychowanków/ek będących w procesie usamodzielniania). Przybyłych wychowanków pieczy zastępczej przywitała Pani Jadwiga Miśkiewicz - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, która przekazała najważniejsze informacje na temat realizacji projektu partnerskiego. Następnie Zespół Projektowy wraz z Koordynatorem omówili szczegóły: założenia i cel projektu, okres realizacji, kryteria uczestnictwa, planowane formy wsparcia. Omówiona została ankieta rekrutacyjna. Spotkanie dało uczestniczkom i uczestnikom okazję do zadawania pytań, umożliwiło prawidłowe wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.

Do końca lutego br. personel projektu poinformuje telefonicznie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie o terminie podpisywania dokumentów uczestnictwa w projekcie.

17

LUT

2016

373

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.