Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Dnia 4 lutego 2016r. o godz. 16.00 w świetlicy Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 4 odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne. Spotkanie dedykowane było dla rodzin zastępczych spokrewnionych, zawodowych jak i niezawodowych (zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), które dzięki udziałowi w projekcie "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" chciałyby podnieść swoje kompetencje wychowawcze oraz uzyskać dodatkowe wsparcie w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej. Na spotkaniu obecni byli: Dyrektor PCPR, Zespół Projektowy wraz z Koordynatorem, Kierownik Zespołu Do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Przybyłe rodziny zastępcze przywitał Pan Adam Witas - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, który przekazał zabranym najważniejsze informacje na temat realizacji projektu partnerskiego. Następnie zespół projektowy wraz z koordynatorem omówili szczegóły: założenia i cel projektu, okres realizacji, kryteria uczestnictwa, planowane formy wsparcia. Omówiona została ankieta rekrutacyjna. Spotkanie dało przybyłym okazję do zadawania pytań, umożliwiło prawidłowe wypełnienie i złożenie ankiety.

Do końca lutego br. personel projektu poinformuje telefonicznie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie o terminie podpisywania dokumentów uczestnictwa w projekcie.

17

LUT

2016

547

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.