Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Powiat Zawierciański przystąpił do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim".

Jest to zadanie realizowane z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społecznie, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest aktywizacja 300 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu zawierciańskiego, poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji obejmującej działania społeczne, zawodowe, zdrowotne i edukacyjne.

Realizacja projektu oparta jest na partnerstwie publiczno - społecznym. Partnerami Powiatu Zawierciańskiego jest Gmina Zawiercie oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

W imieniu Powiatu (Partnera Wiodącego) zadania „Kompleksowe działania na rzecz aktywnej integracji” realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. W imieniu Partnera nr 1 - Gmina Zawiercie, zadanie "Kompleksowe działanie na rzecz aktywnej integracji w gminie Zawiercie" będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu,
a Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (Partner nr 2) zrealizuje "Zajęcia reintegracji społeczno-zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej".

Łączna wartość projektu wynosi - 4 999 999,61 PLN,

z tego:

dofinansowania z UE wynosi  -  4 249 999,67 PLN,

wkład własny Partnerów - 749 999, 94 PLN.

Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2017 roku.

26

STY

2016

461

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.