Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Kryteria dotyczące wysokości dofinansowania wniosków realizowanych w 2022 roku do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

I. Kryterium dochodowe:

Uprawnienie do dofinansowania będzie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).

II. Kryteria rzeczowe:

  • maksymalne dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2022 r.  jest równe kwocie dofinansowania określonej  przez NFZ w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne z zastrzeżeniem pkt.3,
  • w przypadku wniosków które wpłynęły w 2021 roku i nie zostały rozpatrzone z powodu braku środków refundacja wstecz dotyczy wyłącznie rachunków wystawionych po 30.06.2021r.,
  • w przypadku wniosków złożonych w roku 2022 rozpatrywanych na bieżąco refundacja wstecz dotyczy rachunków wystawionych w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.

III. Kryterium podmiotowe:

  • w pierwszej kolejności dofinansowanie w pełnej wysokości określonej w przywołanym rozporządzeniu, niezależnie od rodzaju zakupu, przyznawane jest  dzieciom i młodzieży  niepełnosprawnej uczącej się (do 24 roku życia).

08

LUT

2022

455

razy

czytano

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.