Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zawierciu informuje: zgodnie z art. 10 ogłoszonej 5 maja 2023r. ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 852) zostanie uchylony art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotyczący przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych. Natomiast zgodnie z art. 23 w/w ustawy wprowadzono nowe terminy ważności orzeczeń.

Orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności:

  1. upłynął w okresie od 9 marca 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. - zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023r.,
  2. upłynął w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. - zachowują ważność do dnia 31 marca 2024r.,
  3. upłynął w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 5 sierpnia 2023r. - zachowują ważność do dnia 30 września 2024r.,

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wydane na podstawie orzeczeń, których ważność upływa w terminach wskazanych w pkt. 1, 2, 3 - zachowują odpowiednio ważność na czas przedłużający orzeczenia, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe dla placówek, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024r.

Powyższe zmiany zgodnie z art. 28 w/w ustawy wchodzą w życie 6 sierpnia 2023r.

24

MAJ

2023

299

razy

czytano

24/415

PCPR Zawiercie

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.