Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dot. obsługi wniosków o dodatki wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu informuje, że od dnia 1 stycznia 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) obsługuje wnioski o dodatki wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

Decyzje dotyczące dodatków wychowawczych przyznanych na dotychczasowych zasadach tracą moc z dniem 01 czerwca 2022r.

Podstawa prawna:
(Dz.U 2021, poz. 1981) - ustawa z dnia 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Jak złożyć wniosek o 500+ od 2022?

Od nowego roku czyli od 2022r. aby otrzymać świadczenie 500+ należy złożyć do ZUS wniosek w formie elektronicznej przez PUE ZUS:

  • SW-O - jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
  • SW-D - jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o 500+?

Osoba, która stara się o świadczenie 500+ musi dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy - jeśli jesteś rodzicem zastępczym albo osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej),
  • upoważnienie do złożenia wniosku od dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej - jeśli masz upoważnienie.

     

 

31

STY

2022

385

razy

czytano

68/410

PCPR Zawiercie

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.