Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nabór i przygotowanie rodzin zastępczych

Rodzice zastępczy podejmujący się opieki nad dzieckiem powinni być odpowiednio przygotowani do pełnienia tej trudnej funkcji, a ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze potwierdzone stosownym certyfikatem. Po ukończeniu szkolenia kandydaci otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Decyzję o przyznaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej podejmuje komisja kwalifikacyjna składająca się z przedstawicieli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej: kierownik Zespołu, psycholog, pedagog, pracownik socjalny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które:

 • chcą zaopiekować się dzieckiem pozbawionym opieki rodziców naturalnych i stworzyć mu prawdziwy, ciepły, akceptujący i kochający dom,
 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • posiadają odpowiednie kompetencje osobiste - postawy rodzicielskie, wartości, wrażliwość, empatia, otwartość, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Kwalifikowanie kandydatów na rodzinę zastępczą odbywa się dwuetapowo:

 • I etap - kwalifikacja wstępna - kończy się wydaniem skierowania na szkolenie,
 • II etap - kwalifikacja końcowa - kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego.
 1. Szkolenie kandydatów prowadzone jest w oparciu o program zatwierdzony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Sesje szkoleniowe odbywają się w liczbie godzin wynikających z założeń programowych i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 274, poz. 1620), są one prowadzone metodą warsztatowo - wykładową i projektową.
 3. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia kandydatom możliwość odbycia praktyk w zawodowych rodzinach zastępczych lub rodzinnym domu dziecka na terenie powiatu.
 4. Kandydat jest zobowiązany do prowadzenia karty praktyki.
 5. Po przeprowadzeniu szkolenia pracownik prowadzący szkolenie sporządza opinię dotyczącą predyspozycji do pełnienia przez kandydata/ów funkcji rodziny zastępczej.
 6. Po zakończeniu szkolenia organizator rodzinnej pieczy zastępczej wystawia świadectwo potwierdzające ukończenie szkolenia na kandydata/ów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

25

MAJ

2021

309

razy

czytano

104/415

PCPR Zawiercie

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Chłopiec i dziewczynka siedzący na podłodze pomiędzy kobietą i mężczyzną

Zdjęcie: Chłopiec i dziewczynka siedzący na podłodze pomiędzy kobietą i mężczyzną

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.