Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Czym jest rodzinna piecza zastępcza

Rodzina zastępcza jest jedną z form rodzinnej pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej decyduje sąd rodzinny.

Wyróżnia się następujące typy rodzin zastępczych:

  • rodzina zastępcza spokrewniona - funkcję tę mogą pełnić osoby będące wstępnymi (babcia, dziadek) lub rodzeństwem dziecka,
  • rodzina zastępcza niezawodowa - funkcję tę mogą pełnić krewni lub osoby obce dla dziecka (np. ciocia, wujek, dalsi krewni lub osoby obce),
  • rodzina zastępcza zawodowa, w tym: zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, zawodowa specjalistyczna, rodzinny dom dziecka.

Funkcję rodziny zastępczej zawodowej mogą pełnić osoby, które ukończyły wymagane szkolenie, posiadają świadectwo jego ukończenia, zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające posiadanie odpowiednich predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej wydane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Od dnia 01 stycznia 2012 r. kwestie pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.).

06

MAJ

2021

316

razy

czytano

107/415

PCPR Zawiercie

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Chłopiec i dziewczynka siedzący na podłodze pomiędzy kobietą i mężczyzną

Zdjęcie: Chłopiec i dziewczynka siedzący na podłodze pomiędzy kobietą i mężczyzną

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.