Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Uwaga! Ważna informacja dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia, które tracą ważność po wprowadzeniu stanu epidemii

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zawierciu informuje

W związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z pandemią COVID-19*

 1. Orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy: 9 grudnia 2019r. a  8 marca 2020r.
  zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pod warunkiem złożenia do 8 marca 2020r. wniosku o ponowne wydanie orzeczenia.
 2. Orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020r.
  zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bez konieczności złożenia ponownego wniosku.
  Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 3. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których ważność upływa w terminach wskazanych w pkt. 1 i 2
  zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Podstawa prawna:
Art. 15h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

31

MAR

2021

562

razy

czytano

116/415

PCPR Zawiercie

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.