Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Program wyrównywania różnic między regionami III 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu informuje, że w roku 2021 ponownie będzie przygotowywane Wystąpienie o dofinansowanie projektów w ramach: "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III".

Jest to program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekty z Obszarów B i D będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 15.02.2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PCPR nr telefonu: 32 67-107-48 wew.109

"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 2021

Jest to program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obszary dofinansowań:

 • obszar A - na likwidację barier w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 • obszar B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszaru C -  na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszaru D -  na likwidację barier transportowych,
 • obszaru E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • obszaru F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej w powiatach w których aktualnie nie ma takich placówek,
 • obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Adresaci programu i obszary wsparcia:

 • obszar A
  • podmioty zarządzające w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - uprawnione do reprezentowania i podejmowania zobowiązań finansowych w zakresie prowadzenia inwestycji
 • obszar B
  • podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,
  • podmioty prowadzące środowiskowe domy samopomocy,
  • urzędy powiatowe,
  • urzędy gminne,
 • obszar C
  • gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 • obszar D
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji
 • obszar E
  • gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
 • obszar F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 • obszar G - powiaty

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021r.

 • obszar A - do 165 000,00 na jeden projekt, nie więcej niż 55% kosztu,
 • obszar B - do 150 000,00 zł na likwidację barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania nie więcej niż 55% całkowitego kosztu inwestycji i 35% dla inwestycji w urzędach powiatowych i gminnych,
 • obszar C - do 34 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 • obszar D - na likwidację barier transportowych nie więcej niż 70% (80% dla WTZ) kosztu:
  • 105 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 80 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 270 000,00 zł dla autobusów,
 • obszar E - do 15 000,00 na każdą osobę niepełnosprawną korzystającą z rezultatów projektu,
 • obszar F - do 15 000,00 na każde miejsce w WTZ.

Szczegółowe zasady dotyczące założeń i procedur programowych dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

15

STY

2021

612

razy

czytano

130/410

PCPR Zawiercie

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.