Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START

W dniu 1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1061).

Program ten jest skierowany także do dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje 1 raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 20 lat,
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lata legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł.

Ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub osoby uczącej się.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" (300+) będzie można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4 w godzinach pracy Centrum (tel. 32 67 107 48) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. - w formie papierowej.

Bez względu na dochód.

Ważne! Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ponadto tut. Organ informuję, że została uruchomiona infolinia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach pod numerem 32/606 30 03 dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie. Infolinia działa od 11 czerwca br. do 31 sierpnia br. w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

16

PAŹ

2020

270

razy

czytano

243/415

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.