Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł III

W ramach programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia niektórych placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z usług tych placówek, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Uprawnieni do otrzymania świadczenia są:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,
  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej,
  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna),
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Świadczenie wynosi 500,00 zł za miesiąc w którym korzystanie z zajęć nie było możliwe przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych w miesiącu. Maksymalny okres świadczenia dotyczy 3 miesięcy czyli wynosi ono nie więcej niż 1500,00 zł.

Dofinansowania będą realizowane po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatem Zawierciańskim a PFRON i otrzymaniu środków na konto Powiatu.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności.

Wniosek można wypełnić elektronicznie na stronie internetowej https://.sow.pfron.org.pl

lub skorzystać z druku zamieszczonego poniżej (i dostarczyć pocztą lub osobiście do skrzynki znajdującej się na budynku PCPR).

Informacje można uzyskać w PCPR w Zawierciu
nr tel. 32 67 107 48 wew. 109,110 (godz. 7.00-15.00)
od konsultantów infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00-20.00)
tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00)
oraz infolinii SOW - tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

08

LIP

2020

263

razy

czytano

155/410

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.