Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kryteria dotyczące wysokości dofinansowania wniosków realizowanych w 2020 roku do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Kryterium dochodowe:

Uprawnienie do dofinansowania będzie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).


Kryteria rzeczowe:

  • maksymalne dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2020 r. jest równe kwocie dofinansowania określonej  przez NFZ w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
  • refundacja wstecz dotyczy wyłącznie rachunków wystawionych po 30.06.2019r.


Kryterium podmiotowe:

  • w pierwszej kolejności dofinansowanie w pełnej wysokości, niezależnie od rodzaju zakupu, przyznawane jest  dzieciom i młodzieży  niepełnosprawnej uczącej się (do 24 roku życia).


W przypadkach wymienionych poniżej ustala się kwoty dofinansowań w wysokości maksymalnej określonej w w/w Rozporządzeniu:

  • zakup protez kończyn kosmetycznych, tymczasowych i stałych,
  • zakup wózków inwalidzkich.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na udokumentowaną prośbę osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, wniosek może być rozpatrzony poza kolejnością a dofinansowanie przyznane w wysokości maksymalnej określonej w w/w Rozporządzeniu.


Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

31

STY

2020

233

razy

czytano

189/410

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.