Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Aktualizacja kryterium dochodowego do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2018 roku

Wprowadza się kryteria udzielania dofinansowań ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

 1. Kryterium dochodowe obowiązujące dla wniosków składanych od 01.06.2018r.

  • dochód do 30% kwoty uprawniającej do dofinansowania tzn:
   do 693,00 zł na osobę w rodzinie
   do 901,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym
   dofinansowanie w wysokości 80% kwoty wynikającej z rozporządzenia
  • dochód powyżej 30% do 50 % kwoty uprawniającej do dofinansowania tzn:
   od 694,00 zł do 1156,00 zł na osobę w rodzinie
   od 902,00 zł do 1502,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym
   dofinansowanie w wysokości 60% kwoty wynikającej z rozporządzenia
  • dochód powyżej 50% do 70% kwoty uprawniającej do dofinansowania tzn:
   od 1157,00 zł do 1618,00 zł na osobę w rodzinie
   od 1503,00 zł do 2103,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym
   dofinansowanie w wysokości 50% kwoty wynikającej z rozporządzenia
  • dochód powyżej 70% kwoty uprawniającej do dofinansowania tzn:
   od 1619,00 zł do 2311,42 zł na osobę w rodzinie
   od 2104,00 zł do 3004,85 zł w gospodarstwie jednoosobowym
   dofinansowanie w wysokości 40% kwoty wynikającej z rozporządzenia

 2. Kryteria rzeczowe

  • po zastosowaniu kryterium dochodowego w przypadku dofinansowania aparatów słuchowych wprowadza się maksymalną kwotę dofinansowania 700,00 zł
  • refundacja wstecz dotyczy wyłącznie rachunków wystawionych po 30.09.2017r.
  • w przypadku różnicy pomiędzy przedstawioną ofertą cenową stanowiącą podstawę wyliczenia dofinansowania a faktycznym kosztem, kwota dofinansowania ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu

 3. Kryterium podmiotowe

  • w pierwszej kolejności dofinansowanie przyznawane jest dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej uczącej się (do 24 roku życia)

 4. Obniżenie dofinansowania wynikające z powyższych kryteriów nie dotyczy:

  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczącej się (do 24 roku życia)

  Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

14

CZE

2018

216

razy

czytano

244/415

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.