Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zmiany w wydawaniu legitymacji potwierdzających niepełnosprawność

Z dniem 01.09.2017r. weszły w życie przepisy zmieniające procedurę i wzór blankietu legitymacji (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 31 lipca 2017r. Dz.U. z 2017r. Poz. 1541)

  • legitymację wydaje się na podstawie ostatniego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień,
  • stopień niepełnosprawności i symbol niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna prawnego
    Powyższe dane mogą zostać umieszczone na legitymacji jedynie za pomocą Fotokodu (Kod QR).
  • okresy ważności legitymacji: okres ważności orzeczenia z tym, że
    • nie dłużej niż 5 lat legitymacje dokumentujące niepełnosprawność (dzieci do 16-tego roku życia)
    • nie dłużej niż 10 lat legitymacje dokumentujące stopień niepełnosprawności (osoby, które nie ukończyły 60 roku życia)

Legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie nowych przepisów zachowują ważność na okres na jaki zostały wydane.

Od dnia 01.09.2017r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności będzie wydawał legitymacje wyłącznie według nowej procedury.

Wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w Krajowym Elektronicznym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

Legitymacje będą wykonywane przez podmiot zewnętrzny wybrany przez Ministerstwo, przekazywane do Powiatowego Zespołu i wydawane wnioskodawcom.

07

WRZ

2017

245

razy

czytano

285/415

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.