Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 2017

Jest to program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie  w następujących obszarach:

 

Obszary programu

 • obszar  B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i  komunikowania,
 • obszaru  C - na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszaru  D - na likwidację barier transportowych,
 • obszaru  E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • obszaru  F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej w powiatach w których aktualnie nie ma takich placówek,
 • obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Adresaci programu i obszary wsparcia

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru B - podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy, urzędy powiatowe,
 2. obszaru C - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 3. obszaru D
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 4. obszaru E - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
 5. obszaru F- jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 6. obszaru G - powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017r.

 1. obszar B - do 150 000,00 zł na likwidację barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania nie więcej niż 50% całkowitego kosztu inwestycji i 30% dla inwestycji w urzędach powiatowych,
 2. obszar C - do 34 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 3. obszar D - na likwidację barier transportowych nie więcej niż 70% (80% dla WTZ) kosztu:
  • 80 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 70 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 250 000,00 zł dla autobusów.

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy:

 • opracować projekt (na druku zamieszczonym poniżej),
 • złożyć projekt wraz z wymaganymi załącznikami (wersja papierowa i elektroniczna) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie do 15.02.2017r.

Szczegółowe zasady dotyczące założeń i procedur programowych dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

W przypadku  pytań dotyczących realizacji programu prosimy o kontakt
tel : 67-107-48 wew. 109

02

STY

2017

596

razy

czytano

309/415

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.