Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Program: "AKTYWNY SAMORZĄD" 2016

źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

realizator programu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

 

Na co można uzyskać pomoc finansową:

Moduł I

 • Obszar A Zadanie 1
  - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2
  - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1
  - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2
  - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2
  - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3
  - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4
  - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D
  - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Terminy

Termin  przyjmowania wniosków:

 1. dla Modułu I
  • od 01.04.2016r. do 30.08 2016r.
 2. dla Modułu II
  • do 15.04.2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)
  • do 10.10.2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I

I. Obszar A:

 1. Zadanie 1:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja narządu ruchu,
 2. Zadanie 2:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • dysfunkcja narządu ruchu,

II. Obszar B:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

III. Obszar C:

 1. Zadanie 2:
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. Zadanie 3 i 4:
  • stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

IV. Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej, kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Wysokość dofinansowania

Moduł I

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi

I. Obszar A:

 1. Zadanie 1 - 5.000 zł,
 2. Zadanie 2 - 2.100 zł, w tym:
  • dla kosztów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 600 zł,

II. Obszar B:

 1. Zadanie 1:
  • dla osoby niewidomej - 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 8.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,
 2. Zadanie 2:
  • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł,

III. Obszar C:

 1. Zadanie 2 - 2.000 zł,
 2. Zadanie 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
  • w zakresie ręki - 9.000 zł,
  • przedramienia - 20.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł,
  • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł,
  • refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON nie więcej niż 200 zł,
 3. Zadanie 4 - do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3

IV. Obszar D - 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku

Moduł II

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi:

 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - od 700 zł do 1.000 zł,
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
 • opłata za naukę (czesne) - wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - 3.000 zł (dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.)

Więcej szczegółów na stronie www.pfron.org.pl/ Programy i zadania PFRON/Programy i zadania realizowane obecnie/Aktywny samorząd

Aktywny samorząd - Moduł II

01

MAR

2016

239

razy

czytano

324/410

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.