Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów EFS w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

W dniu 03.02.2015r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu odbyło się spotkanie informacyjne dot. realizacji projektów EFS w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020, w którym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele z Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu zawierciańskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W trakcie spotkania szczegółowo została omówiona oś priorytetowa 9i - Włączenie społeczne, w tym:

  • cel szczegółowy,
  • zastosowanie trybu pozakonkursowego,
  • zapisy z dokumentów programowych uzasadniające możliwość realizacji projektów konkursowych i pozakonkursowych dla OPS i PCPR,
  • zapisy dotyczące trybów wyboru projektu,
  • zapisy z dokumentów krajowych uzasadniające zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w projektach dotyczących włączenia społecznego,
  • propozycje Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020.

Następstwem spotkania będzie analiza możliwości nawiązania współpracy w kontekście realizacji działań wynikających z nowej perspektywy finansowania z realizacji projektu partnerskiego PCPR ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w powiecie zawierciańskim.

09

LUT

2015

227

razy

czytano

365/415

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.