Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zmiana przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych

Z dniem 01.07.2014r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych, najważniejsze zmiany dotyczą:

 1. Uprawnionych do otrzymania karty parkingowej:
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadające orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z pozytywnym wskazaniem w pkt.9 orzeczenia
  • osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z pozytywnym wskazaniem w pkt.9 orzeczenia
  • osoby niepełnosprawne do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i wraz z pozytywnym wskazaniem w pkt.9 orzeczenia
 2. Pozytywne wskazanie w pkt.9 orzeczenia czyli spełnianie przez osobę niepełnosprawną przesłanek  określonych w art.8 ust 3a pkt.1,2 ustawy   Prawo o ruchu drogowym może zostać określone wyłącznie wobec osób  mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
  W przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzenie tych przesłanek  może dotyczyć wyłącznie osób, których przyczynę niepełnosprawności określono kodami:
  04-O (choroby narządu wzroku)
  05-R (upośledzenie narządu ruchu)
  10-N (choroba neurologiczna)
 3. Karta parkingowa wydawana jest maksymalnie na okres 5 lat.
 4. Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014r.
 5. Zmianie ulegają wzory: kart parkingowych, wniosków o wydanie karty

Wnioski Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zawierciu informuje, że od dnia 01.01.2010r. osoby niepełnosprawne, którym kończy się ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności mogą wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie ...

25

CZE

2014

219

razy

czytano

379/410

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.