Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konferencja oraz Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2014r.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Święto Dnia Rodzicielstwa Zastępczego już na stałe zagościły w kalendarzu imprez organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

Tradycyjnie jak co roku tut. Centrum po raz VII uczciło dzień 30 maja, który został ogłoszony przez Sejm RP Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w tym roku odbyły się na terenie Miasta i Gminy Pilica.

W dniu 29.05.2014r. pod patronatem Starosty Zawierciańskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pilica w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica została zorganizowana konferencja promująca rodzicielstwo zastępcze, w której wzięli udział zaproszeni goście m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego - Pan Adam Rozlach, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego i Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu - Pan Witold Grimm, Sekretarz Miasta i Gminy Pilica Pani Janina Dulbińska - Przybylik, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pilica- Pan Jan Pająk, radni i sołtysi gminy Pilica, a także pracownicy szkół, ośrodka pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestników konferencji powitał Burmistrz Miasta i Gminy Pilica Pan Michał Otrębski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pan Adam Witas.

Wśród zaproszonych prelegentów swoje wystąpienia zaprezentowali: Pani Hanna Gębicka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, która przedstawiła temat "Rodzinna opieka zastępcza w Powiecie Zawierciańskim".

"Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" przedstawiła Pani Marietta Hełka - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

W dalszej części konferencji wystąpiła Pani Magdalena Adamczyk - psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, która przybliżyła uczestnikom konferencji tematykę "Problemów adaptacyjnych dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych".

Podsumowaniem konferencji było wystąpienie Pani Beaty Bujak - zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, która podzieliła się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami w opiece nad dziećmi.

 

VII Piknik Rodzin Zastępczych

Drugim dniem obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego był VII Piknik Rodzin Zastępczych, który został zorganizowany w dniu 31.05.2014r. na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Pilicy. Tegoroczna impreza gościła rodziny zastępcze i wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu zawierciańskiego. Zaproszonych gości powitali Starosta Zawierciański Pan Rafał Krupa, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu - Pan Adam Witas oraz Sekretarz Miasta i Gminy Pilica Pani Janina Dulbińska - Przybylik.

Podczas zabawy nasi milusińscy mogli oglądać programy artystyczne przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Pilicy oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych z powiatu zawierciańskiego. Dodatkową dawkę dobrej zabawy dostarczyły dzieciom gry i zabawy prowadzone przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Pilicy. W rozgrywkach sportowych tj. turnieju piłki nożnej oraz piłki siatkowej zwycięskim drużynom zostały przyznane medale oraz puchary ufundowane przez Starostę Zawierciańskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pilica.

Wszystkie dzieci wraz z opiekunami uczestniczyli również w wielu konkurencjach sportowych, za które otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów.

Nasi milusińscy dodatkowo mogli korzystać z różnego rodzaju atrakcji w postaci dmuchanych zamków, zjeżdżalni oraz suchego basenu z piłeczkami. Kolejną atrakcją była możliwość malowania twarzy. Artystyczne makijaże wykonywała Pani Justyna Flohr- pełnoletnia wychowanka OUOW Zawiercie.

Zaproszeni goście mieli zapewniony ciepły posiłek i napoje. Podczas pikniku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka dzieci otrzymały słodkie upominki w postaci czekolad oraz cukierków ufundowanych przez Starostę Zawierciańskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pilica.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i obsługę imprezy składamy podziękowania,   natomiast uczestnikom i zaproszonym gościom za obecność i dobrą zabawę.

Dodatkowo pragniemy gorąco podziękować Panu Leszkowi Sobota Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Pilicy oraz gronu pedagogicznemu za zaangażowanie w organizację tegorocznego Pikniku Rodzin Zastępczych.

Szczególne podziękowania należą się naszym tegorocznym sponsorom: Dyrektorowi OSiR Zawiercie Panu Witoldowi Grimowi, Dyrektorowi MOK Zawiercie Panu Andrzejowi Daneckiemu, PSS "Społem" w Zawierciu, Panu Witoldowi Brodzik właścicielowi Zakładów Produkcyjnych "B-D" S.A.,  Panu Arturowi Janosik Zastępcy Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Dyrektorowi OSiR Łazy Panu Konradowi Knop.

03

CZE

2014

341

razy

czytano

380/410

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.