Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Projekt - Przyszłość dla Młodych

Firma Cityschool s.c. realizuje projekt "Przyszłość dla Młodych" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej).

Projekt jest skierowany do grupy 60 osób (w tym do minimum 36 kobiet):

 • w wieku 15-27 lat,
 • niezatrudnionych,
 • zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i/lub ubóstwa,
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego, w powiatach: myszkowskim lub zawierciańskim.

W ramach wsparcia projektowego przewidziana jest następująca ścieżka doradczo-szkoleniowa dla każdego uczestnika projektu (UP) - ze względu na zaplanowane dwie tury działań doradczo-szkoleniowych w nawiasach podane są dwa terminy wynikające z harmonogramu realizacji projektu:

 1. Uczestnictwo w doradztwie związanym z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) składające się ze: Spotkania indywidualnego - 6h, Spotkania grupowego  - 12h, w grupie ok. 10 osobowej, średnio dwa razy w tygodniu. Celem uczestnictwa w zajęciach związanych z tworzeniem IPD jest pomoc służąca rozwiązaniu problemu zawodowego, zaplanowanie aktywności UP w kierunku zmiany umożliwiającej zdobycie zatrudnienia. IPD przewiduje 2 etapy: tworzenie przez UP IPD we współpracy z doradcą zaw. oraz kontynuację działań przez UP zw. z weryfikacją lub osiągnięciem celu. W czasie zajęć zostanie zapewniony poczęstunek.
 2. Uczestnictwo w doradztwie psychologicznym:
  Spotkanie grupowe – 20 h, w grupie ok. 10 osobowej, średnio dwa razy w tygodniu; Celem uczestnictwa w zajęciach związanych z doradztwem psychologicznym jest wzrost pewności siebie UP i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. W ramach zajęć poruszane będą takie zagadnienia jak: autopromocja w procesie rekrutacyjnym, porady specjalisty w zakresie psychologii, sposoby radzenia sobie ze stresem. UP poznają także metody rekrutacji i selekcji (m.in. związane z przygotowaniem CV i listu motywacyjnego). W czasie zajęć zostanie zapewniony poczęstunek.
 3. Uczestnictwo w szkoleniu zawodowym
  Spotkania grupowe – 20 spotkań po 6 h każde, średnio dwa razy w tygodniu; UP będzie mógł wybrać jedno ze szkoleń: a.Projektant stron WWW - tematyka szkolenia: HTML/CSS, PHP/MySQL, Grafika rastrowa, Dynamiczne elementy graficzne, System zarządzania treścią, Warsztaty Webmasterskie, E-Marketing; b.Projektant baz danych - tematyka szkolenia: Podstawowe bazy danych, rekordy i operacje na rekordach, tworzenie relacyjnych baz danych, kwerendy, formularze i kontrolki, raporty, dodatkowe narzędzia formularzy i raportów, eksportowanie, importowanie i łączenie danych, bezpieczeństwo, kopie zapasowe.

Po ukończeniu doradztwa i szkoleń UP uzyska możliwość odbycia 6 miesięcznego stażu.

Szczegółowe informacje:

tel. kom: 792 305 738

e-mail: przyszloscmlodych@cityschool.pl

www.przyszloscmlodych.cityschool.pl

13

LUT

2014

265

razy

czytano

397/415

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.