Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konferencja w sprawie współpracy jednostek pomocy społecznej w powiecie zawierciańskim

W dniu 27.09.2013r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatu Zawierciańskiego, które poświęcone było następującym tematom: współpracy w zakresie wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności pracy asystentów i koordynatorów, zasadom orzekania o niepełnosprawności, realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz monitoringowi Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zawierciańskim na lata 2011 – 2020.

Uczestników spotkania powitał Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego Pan Rafał Porc oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pan Adam Witas, natomiast całość spotkania poprowadziła Pani Hanna Gębicka Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, która również omówiła zasady współpracy asystentów z koordynatorami zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Poz. 135).

Zastosowanie w/cyt. ustawy w praktyce, napotykane trudności przedstawiła Pani Agnieszka Potempska-Kubat Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Kwestie dot. osób niepełnosprawnych szczegółowo omówiła Pani Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska Kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie spotkania, po zakończeniu każdego tematu, uczestnicy podejmowali dyskusje na temat omawianych kwestii oraz zgłaszali potrzeby, min. o rozszerzenie działalności Punktu Konsultacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu poprzez prowadzenie terapii rodzinnej i małżeńskiej.

04

PAŹ

2013

426

razy

czytano

402/415

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.