Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
niedziela, 27 września 2020 r.
imieniny obchodzą: Damian, Mirabela
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami

Strona główna » Program Wyrównywania Różnic Między Regionami

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 2020

Jest to program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obszary dofinansowań:

 • obszar A - na likwidację barier w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 • obszar B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszaru C -  na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszaru D -  na likwidację barier transportowych,
 • obszaru E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • obszaru F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej w powiatach w których aktualnie nie ma takich placówek,
 • obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Adresaci programu i obszary wsparcia:

 • obszar B
  • podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,
  • podmioty prowadzące środowiskowe domy samopomocy,
  • urzędy powiatowe,
  • urzędy gminne,
 • obszar C
  • gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 • obszar D
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji
 • obszar E
  • gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
 • obszar F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 • obszar G - powiaty

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020r.

 • obszar A - do 165 000,00 na jeden projekt, nie więcej niż 55% kosztu,
 • obszar B - do 150 000,00 zł na likwidację barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania nie więcej niż 55% całkowitego kosztu inwestycji i 35% dla inwestycji w urzędach powiatowych i gminnych,
 • obszar C - do 34 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 • obszar D - na likwidację barier transportowych nie więcej niż 70% (80% dla WTZ) kosztu:
  • 90 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 80 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 270 000,00 zł dla autobusów,
 • obszar E - do 15 000,00 na każdą osobę niepełnosprawną korzystającą z rezultatów projektu,
 • obszar F - do 15 000,00 na każde miejsce w WTZ.

Wnioski o dofinansowanie projektów w obszarach A,E,F należy składać do Oddziału Śląskiego PFRON.

W celu aplikowania o  dofinansowania ze środków PFRON w obszarach B i D należy:

 • wypełnić wniosek,
 • złożyć projekt wraz z wymaganymi załącznikami (wersja papierowa i elektroniczna) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie do 12.02.2020 r.

Szczegółowe zasady dotyczące założeń i procedur programowych dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

W przypadku  pytań dotyczących realizacji programu prosimy o kontakt
tel : 67-107-48 wew. 102 lub 109

Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 2