Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
piątek, 30 października 2020 r.
imieniny obchodzą: Augustyn, Łukasz
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł III

Strona główna » Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł III

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

W ramach programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia niektórych placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z usług tych placówek, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Uprawnieni do otrzymania świadczenia są:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,
  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej,
  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna),
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Świadczenie wynosi 500,00 zł za miesiąc w którym korzystanie z zajęć nie było możliwe przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych w miesiącu. Maksymalny okres świadczenia dotyczy 3 miesięcy czyli wynosi ono nie więcej niż 1500,00 zł.

Dofinansowania będą realizowane po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatem Zawierciańskim a PFRON i otrzymaniu środków na konto Powiatu.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności.

Wniosek można wypełnić elektronicznie na stronie internetowej https://.sow.pfron.org.pl

lub skorzystać z druku zamieszczonego poniżej (i dostarczyć pocztą lub osobiście do skrzynki znajdującej się na budynku PCPR).

Informacje można uzyskać w PCPR w Zawierciu
nr tel. 32 67 107 48 wew. 109,110 (godz. 7.00-15.00)
od konsultantów infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00-20.00)
tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00)
oraz infolinii SOW - tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 1