Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
piątek, 7 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Donata, Kajetan
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

Strona główna » Projekty UE » Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

Powiat Zawierciański realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (oś priorytetowa IX. Włączenie społecznie, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym). Głównym celem projektu była aktywizacja 304 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu zawierciańskiego, poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji obejmującej działania społeczne, zawodowe, zdrowotne i edukacyjne. Realizacja projektu oparta była na partnerstwie publiczno - społecznym. Partnerami Powiatu Zawierciańskiego były Gmina Zawiercie oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.
W imieniu Powiatu (Partnera Wiodącego) zadania „Kompleksowe działania na rzecz aktywnej integracji” realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu oraz Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. W imieniu Partnera nr 1 - Gmina Zawiercie, zadanie "Kompleksowe działanie na rzecz aktywnej integracji" w gminie Zawiercie zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, a Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (Partner nr 2) zrealizowało "Zajęcia reintegracji społeczno-zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej".
Łączna wartość projektu wynosi - 4 386 105,50 PLN,
z tego:
dofinansowania z UE wynosi - 3 728 189,67 PLN,
wkład własny Partnerów - 657 915,83 PLN.
Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2017 roku. Więcej szczegółów na temat projektu znajduje się w dziale Projekt Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 3