Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Dominika
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Cel projektu

Strona główna » Projekt Aktywna integracja szansą na lepsze życie » Cel projektu

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych u 150 mieszkańców powiatu zawierciańskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem poprzez zastosowanie kompleksowych usług aktywnej integracji w obszarze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym w terminie od lutego 2018 roku do grudnia 2020 roku.

Uczestnictwo w poszczególnych formach wsparcia przyczyni się do:

 • zmniejszenia dystansu do rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • wzrostu motywacji do podjęcia zatrudnienia,
 • poprawy funkcjonowania psycho-społecznego,
 • zwiększenia uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych,
 • poprawy sprawności manualnych, rozwój zainteresowań oraz kreatywności,
 • podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych,
 • pomocy dziecku w pokonaniu trudności w nauce,
 • rozwoju zainteresowań dziecka,
 • poprawy funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym,
 • wzmocnienia więzi rodzinnych,
 • uzyskania wsparcia emocjonalnego,
 • podniesienia motywacji,
 • podniesienia wiedzy z zakresu problematyki wieku dojrzewania, uzależnień dzieci,
 • realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia w mieszkaniu treningowym.

W związku z realizacją projektu przewiduje się, że  41 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 25 kobiet, 16 mężczyzn) uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu, 28 osób po opuszczeniu programu (w tym 20 kobiet, 8 mężczyzn) zmieni swój status na rynku pracy z biernych zawodowo na poszukujących pracy oraz 20 osób po zakończeniu udziału w projekcie (w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn) podejmie pracę.

Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 2